Thẻ Xanh 10 Năm

Người lao động và gia đình, bao gồm vợ /chồng cùng với các con còn độc thân dưới 21 tuổi sẽ được cấp Thẻ Xanh 10 năm để định cư tại Mỹ.

Add Your Comment