Nộp Hồ Sơ

Nhà tuyển dụng lao động tại Mỹ nộp hồ sơ cho Bộ Lao động (DOL) để xin Chứng chỉ Lao động (Labor Certificate – LC), sau khi đã chứng minh rằng họ không thể tuyển dụng được nhân công Mỹ trong một thời gian dài.

Bộ Lao động sẽ xác minh và phê duyệt LC cho phép nhà tuyển dụng lao động tại Mỹ tuyển dụng nhân lực người nước ngoài.

Add Your Comment