Nộp đơn I-140

Sau khi Bộ Lao động phê duyệt LC, nhà tuyển dụng lao động điền đơn I-140, đơn xin bảo lãnh nhân công và nộp cho Sở Di trú Mỹ (Sở Di trú trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, là cơ quan liên bang phụ trách giám sát người nhập cư vào Hoa Kỳ). Đơn I-140 phải do nhà tuyển dụng lao động nộp và phải chứng minh được có đủ công việc và khả năng chi trả mức lương cho người lao động.

Sở Di trú sẽ xem xét phê duyệt đơn I-140 cho phép nhà tuyển dụng lao động bảo lãnh nhân công người nước ngoài.

1 Comment
Add Your Comment