Chuẩn Bị Phỏng Vấn

Và bước cuối cùng của quy trình là chuẩn bị phỏng vấn tại cơ quan đại diện Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam là Đại Sứ Quán Mỹ (tại Hà Nội) hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ (tại Tp.HCM). Người lao động sẽ được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ nếu đậu phỏng vấn. Đến đây, bạn có thể yên tâm là mình sẽ được qua Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới cho cả gia đình bạn, Thẻ Xanh sẽ được cấp cho cả gia đình bạn sau 3 tháng kể từ khi đến Mỹ.

Add Your Comment