MỨC CHI PHÍ SINH SỐNG TẠI TOP 20 THÀNH PHỐ QUEN THUỘC CỦA MỸ.

Một trong những lợi ích tuyệt vời của Chương trình Đầu tư Định cư Mỹ theo diện EB5 đó là cho phép nhà đầu tư và gia đình được tự do lựa chọn nơi cư trú mà không phụ thuộc vào địa điểm của dự án.
Để mang lại cái nhìn tổng thể cho nhà đầu tư, Vietlotus gửi bạn một số thông tin vê chi phí sinh sống tại các thành phố quên thuộc của Mỹ.

20. Houston, Texas
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.608 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.051 USD
19. Cleveland, Ohio
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.900 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.075 USD
18. Dallas, Texas
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 61.150 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.096 USD
17. St. Louis, Missouri
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.100 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.258 USD
16. Atlanta, Georgia
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.888 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.324 USD
15. Charlotte, North Carolina
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 65.492 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.458 USD
14. Portland, Oregon
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 67.802 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.650 USD
13. Miami, Florida
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 68.503 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.709 USD
12. Sacramento, California
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 69.296 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.775 USD
11. Denver, Colorado
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.104 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.925 USD
10. Chicago, Illinois
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.995 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.000 USD
9. Seattle, Washington
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 72.274 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.023 USD
8. Los Angeles, California
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 73.887 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.157 USD
7. San Diego, California
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.425 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD
6. Baltimore, Maryland
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.427 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD
5. Philadelphia, Pennsylvania
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 76.393 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.366 USD
4. Boston, Massachusetts
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 85.793 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.149 USD
3. San Francisco, California
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 91.785 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.649 USD
2. New York, New York
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 98.722 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.227 USD
1. Washington, DC
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 106.493 USD
Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.874 USD

Nguồn: ST

Liên hệ ngay với Viet Lotus Travel để được tư vấn.
Đ/c: 85 Điện Biên Phủ, Quận 1, Thành Phố HCM
Số ĐT liên hệ: 0911332249 – Email: contact@vietlotustravel.com.vn

Add Your Comment